De coaching van je team wordt van binnenuit georganiseerd. Het team bepaald de leerwensen. Uiteraard gevoed door de ontwikkelwens vanuit de organisatie.

Teamcoaching richt zich vanuit meerdere dimensies op de ontwikkeling van je team. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de productiviteit, verbeteren van onderlinge verhoudingen, verbeteren van de samenwerking, vergroten van de positiviteit en een resultaatgerichte conflicthantering. Hiernaast kan er aandacht zijn voor het vergroten van het zelfsturend vermogen van het team, de rol van de leidinggevende, verkleinen van de energieslurpers en het in hun kracht zetten van de medewerkers. Vaak is er aandacht voor de zakelijke mens en de mens op “mens-niveau”.

“Als performance coach weet Huub elke keer weer spelers en staff te inspireren tot volgende stappen in hun leerproces”

(Sjoerd Marijne, Hoofdcoach Heren 1 HCDB)


Wil je meer weten over Mackel&Bergh training en coaching?

Stuur dan een mailtje naar info@mb-training.nl